Daarom moet Lelystad Airport open!

24 September, 2020 15:28

Vier kabinetten op rij (Balkenende IV, Rutte I, II en III) en de Tweede Kamer hebben de uitbreiding van Lelystad Airport steevast bevestigd, resulterend in het Luchthavenbesluit Lelystad in 2015. Recent is dat herbevestigd in de Ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050, waarin de kaders zijn vastgelegd voor de toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart. In de nota wordt het besluit bekrachtigd dat Lelystad Airport als overloopluchthaven in 2021 de vakantievluchten van Schiphol overneemt en daarmee dus een belangrijke rol speekt in de verdere ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart.

Hiermee komt er een einde aan de ontstane onzekerheid. Dat is goed, immers hebben zowel voor- als tegenstanders recht op een betrouwbare overheid. De overheid heeft niet alleen een rol in een zorgvuldig proces richting de belangen van burgers en belangengroepen, maar ook een verantwoordelijkheid naar het bedrijfsleven, ondernemers en regionale en lokale overheden, die op basis van overheidsplannen en beloften investeringen hebben gedaan.

Lees hier de brochure met alle argumenten op een rij.