Lelystad Airport moet door!

Doneer en stem voor de opening 1 april 2019

Lelystad Airport moet door! Geen 5 jaar uitstel!

Dinsdag 19 december 2017 heeft een afvaardiging van de initiatiefgroep LELYSTAD AIRPORT MOET DOOR een petitie aan de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat aangeboden. Ruim 10.000 handtekeningen werden overhandigd door de voorzitter van de Stichting LELYSTAD AIRPORT MOET DOOR,Cees Okkerse, aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie, Agnes Mulder. Tevens werden 850 stembiljetten overhandigd van bedrijven uit de regio rond het vliegveld.

Initiatiefgroep LELYSTAD AIRPORT MOET DOOR vraagt aandacht voor de keer op keer door het Kabinet met brede steun van de Kamer toegezegde doorontwikkeling van Lelystad Airport. De hele regio zal immers van de ontwikkeling van Lelystad Airport profiteren. Er zijn al enorme investeringen gedaan op en rond het vliegveld en ook nog aanstaande. De werkgelegenheid voor met name lager opgeleide mensen, die de ontwikkeling van en rond de luchthaven te zien zal geven, is hard nodig in de regio.’

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hield vast aan de openingsdatum van april 2019 en vroeg de Kamer haar de ruimte te geven om nog met nadere gegevens te komen. Deze presenteert ze in de loop van de tweede helft van maart van dit jaar aan de Kamer. Zij zal die ook eerst extern nog laten toetsen én voor advies voorleggen aan de onafhankelijke MER-adviescommissie. Die ruimte werd haar in meerderheid gegeven.

De initiatiefgroep LELYSTAD AIRPORT MOET DOOR kijkt vol vertrouwen uit naar het Kamerdebat dat eind maart van dit jaar zal plaatsvinden, maar realiseert zich ook dat de koers nog niet gelopen is. Zij bezint zich op nadere acties.

Voor de online campagnes op o.a. Facebook en de advertenties is budget nodig. Alle donaties gaan hier volledig naar toe.

Ik stem voor de opening van Lelystad Airport op 01-04-2019!Ik doneer voor de opening Lelystad Airport op 01-04-2019!


Mocht u niet via iDeal kunnen betalen dan kunt u dit ook via een bankoverschrijving doen. Rekeningnnummer: NL53 RABO 0325 2682 31 t.n.v. Stichting Lelystad Airport moet door

Uw donatie telt!

0
Reeds gedoneerd
0
Totaal aantal donaties
0
Dit bedrag is nog nodig
0
Uitgebrachte stemmen


Wij willen de volgende bedrijven bedanken!

Naast vele bewoners van Lelystad en omstreken hebben ook vele bedrijven een bijdrage geleverd aan de plaatsing van een paginagrote advertentie in het NRC.

De feiten

De uitbreiding van de luchthaven komt niet uit de lucht vallen. Er is een voorgeschiedenis van ruim 25 jaar. Alle inspraak- en bezwaarprocedures tot en met die voor de Raad van State zijn doorlopen.

Werkgelegenheid

Lelystad Airport zorgt voor arbeidsplaatsen. Deze arbeidsplaatsen zijn heel erg nodig in de regio! In fase 1 (10.000 vliegbewegingen) zorgt Lelystad Airport alleen al voor 400 fulltime banen (directe werkgelegenheid). Daar komt door de komst van de luchthaven afgeleide werkgelegenheid nog bij: dat begint met tientallen banen. Bij groei naar – in de eindfase - 45.000 vliegbewegingen gaat het om 2.500 fulltime banen (directe werkgelegenheid) en 500 tot mogelijk meer afgeleide banen (indirecte werkgelegenheid).

Overlast in cijfers

De door tegenstanders gevreesde overlast in de aanvangsperiode, tot herziening luchtruim, bestaat uit maximaal 10.000 vliegbewegingen per jaar. Dit zijn 5.000 vluchten. In het begin gemiddeld 1 vliegtuig per 3 uur en later 1 per 1,5 uur (steeds tussen 06.00-23.00/24.00 uur en op verschillende plekken). De gevolgen van uitstel opening Lelystad Airport zijn zwaarwegender dan deze geluidshinder op de aansluitroutes.

Investeringen zijn al gedaan

In de infrastructuur (zoals de verbreding en afslag A6) en in de luchthaven zelf is zowel door het Rijk, de regio en de luchthaven Lelystad al fors geïnvesteerd. Deze infrastructuur en luchthavenvoorzieningen zullen bij uitstel de eerste 5 jaar nauwelijks worden gebruikt, hetgeen een forse financiële schade betekent. Verder zijn door Lelystad Airport al contracten gesloten met verschillende dienstverleners. Deze ondernemers zullen mogelijk schadeclaims indienen bij vertraging en ook dit leidt tot verlies van werkgelegenheid.

Economische ontwikkeling

Naast de groei in werkgelegenheid heeft de doorontwikkeling van Lelystad Airport een zeer gunstige invloed op de economische ontwikkeling. Als we de opening met 5 jaar uitstellen zullen (internationale) bedrijven hun besluitvorming voor investeringen van tientallen miljoenen opschorten; mogelijk zelfs stopzetten.

Breed draagvlak

Er is breed draagvlak voor Lelystad Airport. Lelystad Airport heeft binnen provincie Flevoland een groot draagvlak bij de bevolking (ongeveer 70 procent is positief). Vergelijkbare cijfers komen uit een enquête van dagblad De Stentor onder inwoners van Overijssel en Gelderland.

Handig dichtbij!

Heel veel bewoners en bedrijven kijken er naar uit om via Lelystad Airport (dichtbij, volop parkeergelegenheid, geen lange rijen en met een snack van De Lelystadse Boer in de handbagage) een stedentrip te maken of met vakantie te gaan.

De initiatiefnemers

Irene Medema

Directeur Bedrijfskring Lelystad

Dirkjan Verdoorn

Trainer, Verdoorn Bedrijfstrainers

Cees Okkerse

Advocaat, Okkerse & Schop advocaten

Bart Jan Binnerts

Notaris, Hak en Rein Vos Notarissen

Marten Post

Internetondernemer, iClicks

Corinne Groenenberg

Ondernemer, Flow Media

Uw donatie telt!

0
Reeds gedoneerd
0
Totaal aantal donaties
0
Dit bedrag is nog nodig
0
Uitgebrachte stemmen