Lelystad Airport moet door!

Lelystad Airport Moet Door

Vier kabinetten op rij (Balkenende IV, Rutte I, II en III) en de Tweede Kamer hebben de uitbreiding van Lelystad Airport steevast bevestigd, resulterend in het Luchthavenbesluit Lelystad in 2015. Recent is dat herbevestigd in de Ontwerp-luchtvaartnota 2020-2050, waarin de kaders zijn vastgelegd voor de toekomstige ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart. In de nota wordt het besluit bekrachtigd dat Lelystad Airport als overloopluchthaven in 2021 de vakantievluchten van Schiphol overneemt en daarmee dus een belangrijke rol speekt in de verdere ontwikkeling van de Nederlandse luchtvaart.

 Hiermee komt er een einde aan de ontstane onzekerheid. Dat is goed, immers hebben zowel voor- als tegenstanders recht op een betrouwbare overheid. De overheid heeft niet alleen een rol in een zorgvuldig proces richting de belangen van burgers en belangengroepen, maar ook een verantwoordelijkheid naar het bedrijfsleven, ondernemers en regionale en lokale overheden, die op basis van overheidsplannen en beloften investeringen hebben gedaan.

> Download de brochure met argumenten

Wat voorafging:

- VNO-NCW Flevoland en elf bedrijfskringen ondertekenden een manifest voor spoedige opening van Lelystad Airport. > Lees meer

- Duizenden mensen stemden op onze website en via onze populaire Facebookpagina voor spoedige opening van Lelystad Airport. Een deel van deze stemmen overhandigden we aan de vaste Kamercommissie in Den Haag. > Lees meer

- We plaatsten een paginagrote advertentie in een landelijke krant en werden geïnterviewd door landelijke en regionale media.

- We hielden een zeer goed bezochte bijeenkomst voor ondernemers uit de brede regio, waaronder de Veluwe > Bekijk hier

- We gaven een paginagroot interview, dat in diverse media werd gepubliceerd en waarop wij veel positieve reacties hebben gehad. > Bekijk hier

- We plaatsten een open brief aan Mark Rutte in NRC Handelsblad met een oproep aan de Minister President. > Bekijk hier

Ik doneer voor de opening Lelystad Airport!

Wij gebruiken uw donatie voor publiciteit, acties en het uitoefenen van invloed op de politiek. De initiatiefnemers ontvangen geen beloning.

Ik stem voor spoedige opening van Lelystad Airport!Ik doneer voor de opening Lelystad Airport!


Mocht u niet via iDeal kunnen betalen dan kunt u dit ook via een bankoverschrijving doen. Rekeningnnummer: NL53 RABO 0325 2682 31 t.n.v. Stichting Lelystad Airport moet door

Wij willen de volgende bedrijven bedanken!

Naast vele bewoners van Lelystad en omstreken hebben ook vele bedrijven een bijdrage geleverd aan onze acties.

Binnen een paar maanden tijd zijn 16664 stemmen opgehaald en hebben particulieren en bedrijven een fors bedrag gedoneerd.

De feiten

De uitbreiding van de luchthaven komt niet uit de lucht vallen. Er is een voorgeschiedenis van ruim 25 jaar. Op het gewijzige Luchthavenbesluit na, zijn alle inspraak- en bezwaarprocedures tot en met die voor de Raad van State doorlopen.

Werkgelegenheid

Lelystad Airport zorgt voor arbeidsplaatsen. Deze arbeidsplaatsen zijn heel erg nodig in de regio! In fase 1 (10.000 vliegbewegingen) zorgt Lelystad Airport alleen al voor 400 fulltime banen (directe werkgelegenheid). Daar komt door de komst van de luchthaven afgeleide werkgelegenheid nog bij: dat begint met tientallen banen. Bij groei naar – in de eindfase - 45.000 vliegbewegingen gaat het om 2.500 fulltime banen (directe werkgelegenheid) en 500 tot mogelijk meer afgeleide banen (indirecte werkgelegenheid).

Overlast in cijfers

De door tegenstanders gevreesde overlast in de aanvangsperiode, tot herziening luchtruim, bestaat uit maximaal 10.000 vliegbewegingen per jaar. Dit zijn 5.000 vluchten. In het begin gemiddeld 1 vliegtuig per 3 uur en later 1 per 1,5 uur (steeds tussen 06.00-23.00/24.00 uur en op verschillende plekken). De gevolgen van uitstel opening Lelystad Airport zijn zwaarwegender dan deze geluidshinder op de aansluitroutes.

Investeringen zijn al gedaan

In de infrastructuur (zoals de verbreding en afslag A6) en in de luchthaven zelf is zowel door het Rijk, de regio en de luchthaven Lelystad al fors geïnvesteerd. Deze infrastructuur en luchthavenvoorzieningen zullen bij uitstel de eerste 4 jaar nauwelijks worden gebruikt, hetgeen een forse financiële schade betekent. Verder zijn door Lelystad Airport al contracten gesloten met verschillende dienstverleners. Deze ondernemers zullen mogelijk schadeclaims indienen bij vertraging en ook dit leidt tot verlies van werkgelegenheid.

Economische ontwikkeling

Naast de groei in werkgelegenheid heeft de doorontwikkeling van Lelystad Airport een zeer gunstige invloed op de economische ontwikkeling. Als we de opening met 4 jaar uitstellen zullen (internationale) bedrijven hun besluitvorming voor investeringen van tientallen miljoenen opschorten; mogelijk zelfs stopzetten.

Breed draagvlak

Er is breed draagvlak voor Lelystad Airport. Lelystad Airport heeft binnen provincie Flevoland een groot draagvlak bij de bevolking (ongeveer 70 procent is positief). Vergelijkbare cijfers komen uit een enquête van dagblad De Stentor onder inwoners van Overijssel en Gelderland.

Handig dichtbij!

Heel veel bewoners en bedrijven kijken er naar uit om via Lelystad Airport (dichtbij, volop parkeergelegenheid, geen lange rijen en met een snack van De Lelystadse Boer in de handbagage) een stedentrip te maken of met vakantie te gaan.

De initiatiefnemers

Dirkjan Verdoorn

Trainer, Verdoorn Bedrijfstrainers

Cees Okkerse

Advocaat, Okkerse & Schop advocaten

Bart Jan Binnerts

Notaris, Hak en Rein Vos Notarissen

Marten Post

Internetondernemer, iClicks