Lelystad Airport moet door!

Ik stem voor een spoedige opening van Lelystad Airport!

Ik stem mee

Lelystad Airport Moet Door

De opening van Lelystad Airport als vakantieluchthaven is uitgesteld om de Milieu Effect Rapportage (MER) aan te passen en daar bewoners op de Veluwe over te horen. Het goede nieuws is, dat de minister heeft bevestigd dat na die aanpassingen Lelystad Airport zo snel mogelijk open gaat. Er wordt niet gewacht op de herindeling van het hogere luchtruim.

De ingezette ontwikkeling gaat dus door, belangrijk voor de regio (we rekenen op de economische groei, werkgelegenheid en een beter vestigingsklimaat voor de regio rondom Lelystad Airport) en goed voor het land, omdat het lucht geeft op Schiphol.

We volgen de komende tijd de ontwikkelingen op de voet en zullen ook in deze fase de stem van de vele voorstanders van groei van Lelystad Airport luid en duidelijk laten horen. Lelystad Airport Moet Door!

  • Eind januari ondertekenden VNO-NCW Flevoland en elf bedrijfskringen een manifest voor spoedige opening van Lelystad Airport. > Lees meer

  • Duizenden mensen stemden op onze website en via onze populaire Facebookpagina voor spoedige opening van Lelystad Airport. Een deel van deze stemmen overhandigden we eind 2017 aan de vaste Kamercommissie in Den Haag. > Lees meer

  • We plaatsten eind december een paginagrote advertentie in een landelijke krant en werden geïnterviewd door landelijke en regionale media. > Bekijk hier

Ik stem voor spoedige opening van Lelystad Airport!Wij willen de volgende bedrijven bedanken!

Naast vele bewoners van Lelystad en omstreken hebben ook vele bedrijven een bijdrage geleverd aan de plaatsing van een paginagrote advertentie in het NRC.

Binnen een paar maanden tijd zijn 16664 stemmen opgehaald en hebben particulieren en bedrijven €16.954,- genoteerd voor een krachtige offline (paginagrote advertentie in NRC) en online campagne.

De feiten

De uitbreiding van de luchthaven komt niet uit de lucht vallen. Er is een voorgeschiedenis van ruim 25 jaar. Alle inspraak- en bezwaarprocedures tot en met die voor de Raad van State zijn doorlopen.

Werkgelegenheid

Lelystad Airport zorgt voor arbeidsplaatsen. Deze arbeidsplaatsen zijn heel erg nodig in de regio! In fase 1 (10.000 vliegbewegingen) zorgt Lelystad Airport alleen al voor 400 fulltime banen (directe werkgelegenheid). Daar komt door de komst van de luchthaven afgeleide werkgelegenheid nog bij: dat begint met tientallen banen. Bij groei naar – in de eindfase - 45.000 vliegbewegingen gaat het om 2.500 fulltime banen (directe werkgelegenheid) en 500 tot mogelijk meer afgeleide banen (indirecte werkgelegenheid).

Overlast in cijfers

De door tegenstanders gevreesde overlast in de aanvangsperiode, tot herziening luchtruim, bestaat uit maximaal 10.000 vliegbewegingen per jaar. Dit zijn 5.000 vluchten. In het begin gemiddeld 1 vliegtuig per 3 uur en later 1 per 1,5 uur (steeds tussen 06.00-23.00/24.00 uur en op verschillende plekken). De gevolgen van uitstel opening Lelystad Airport zijn zwaarwegender dan deze geluidshinder op de aansluitroutes.

Investeringen zijn al gedaan

In de infrastructuur (zoals de verbreding en afslag A6) en in de luchthaven zelf is zowel door het Rijk, de regio en de luchthaven Lelystad al fors geïnvesteerd. Deze infrastructuur en luchthavenvoorzieningen zullen bij uitstel de eerste 5 jaar nauwelijks worden gebruikt, hetgeen een forse financiële schade betekent. Verder zijn door Lelystad Airport al contracten gesloten met verschillende dienstverleners. Deze ondernemers zullen mogelijk schadeclaims indienen bij vertraging en ook dit leidt tot verlies van werkgelegenheid.

Economische ontwikkeling

Naast de groei in werkgelegenheid heeft de doorontwikkeling van Lelystad Airport een zeer gunstige invloed op de economische ontwikkeling. Als we de opening met 5 jaar uitstellen zullen (internationale) bedrijven hun besluitvorming voor investeringen van tientallen miljoenen opschorten; mogelijk zelfs stopzetten.

Breed draagvlak

Er is breed draagvlak voor Lelystad Airport. Lelystad Airport heeft binnen provincie Flevoland een groot draagvlak bij de bevolking (ongeveer 70 procent is positief). Vergelijkbare cijfers komen uit een enquête van dagblad De Stentor onder inwoners van Overijssel en Gelderland.

Handig dichtbij!

Heel veel bewoners en bedrijven kijken er naar uit om via Lelystad Airport (dichtbij, volop parkeergelegenheid, geen lange rijen en met een snack van De Lelystadse Boer in de handbagage) een stedentrip te maken of met vakantie te gaan.

De initiatiefnemers

Dirkjan Verdoorn

Trainer, Verdoorn Bedrijfstrainers

Cees Okkerse

Advocaat, Okkerse & Schop advocaten

Bart Jan Binnerts

Notaris, Hak en Rein Vos Notarissen

Marten Post

Internetondernemer, iClicks

Corinne Groenenberg

Ondernemer, Flow Media