Stuur een zienswijze over Lelystad Airport

Wilt u een zienswijze indienen?

Wij helpen u daar mee!

U kunt hier gemakkelijk een voorbeeldtekst van de voorstanders van Lelystad Airport downloaden, eventueel aanpassen en indienen. Een door uzelf aangepaste zienswijze met de voor u belangrijkste punten legt meer 'gewicht' in de schaal! Een eigen tekst wordt namelijk als afzonderlijke zienswijze beschouwd.

Dat kan in een paar stappen:

Stap 1: Download de voorbeeldtekst (dit kan in Word of PDF)

Download Word bestand (deze kunt u zelf nog aanpassen)

Download PDF bestand (deze is niet aan te passen)

Onthoud goed waar u het document opslaat, u heeft het later weer nodig

Stap 2: Dien uw zienswijze in bij de overheid (digitaal)

Via onderstaande button komt u op de website van de overheid terecht (de naam is: Platformparticipatie). Let op: als u mede namens iemand anders de zienswijze indient, moet u een machtiging hebben en meesturen.

Dien uw zienswijze digitaal in

Stap 2: Dien uw zienswijze in bij de overheid (per post)

U kunt de zienswijze die u heeft gedownload ook uitprinten en per post opsturen, dit kan naar onderstaand adres. U dient dan wel uw naam, voornamen, geboortejaar en adres te vermelden.

Directie Participatie
o.v.v. Ontwerpwijzigingsbesluit
Luchthavenbesluit Lelystad,
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

Dit is uw laatste kans! Doe het vóór 22 februari.