De koers is nog niet gelopen

2 Januari, 2018 10:00

Dinsdag 19 december 2017 heeft een afvaardiging van de initiatiefgroep LELYSTAD AIRPORT MOET DOOR een petitie aan de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat aangeboden. Ruim 10.000 handtekeningen werden overhandigd door de voorzitter van de Stichting LELYSTAD AIRPORT MOET DOOR,Cees Okkerse, aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie Agnes Mulder. Tevens werden 850 stembiljetten overhandigd van bedrijven uit de regio rond het vliegveld.

Okkerse vroeg aandacht voor keer op keer door het Kabinet met brede steun van de Kamer gedane toezeggingen om Lelystad Airport door te ontwikkelen. Hij benadrukte het grote belang van de ontwikkeling van Lelystad Airport voor de hele regio. ‘Het zal een economsche boost geven aan omliggende gemeenten, zoals Harderwijk en Zwolle. Er zijn al enorme investeringen gedaan op en rond het vliegveld en er staan nog vele investeringen op stapel. De werkgelegenheid voor met name lager opgeleide mensen is hard nodig in de regio.’

De acties van de initiatiefgroep hebben veel publiciteit gegenereerd, onder meer in de Stentor, Nederlands Dagblad, de Telegraaf, op de ROF, bij BNR Nieuwsradio en in het NOS journaal. Op die 19e december verscheen ook een paginagrote advertentie in de NRC om de actie kracht bij te zetten.

Diezelfde avond vond het debat plaats in de Tweede Kamer, waar ook een afvaardiging van het comité op de publieke tribune bij aanwezig was. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat hield vast aan de openingsdatum van april 2019 en vroeg de Kamer haar de ruimte te geven om nog met nadere gegevens te komen in de loop van de tweede helft van maart van dit jaar en die dan aan de Kamer te presenteren. Zij zal die ook eerst extern nog laten toetsen én voor advies voorleggen aan de onafhankelijke MER-adviescommissie. Die ruimte werd haar in meerderheid gegeven.

De initiatiefgroep LELYSTAD AIRPORT MOET DOOR kijkt vol vertrouwen uit naar het Kamerdebat dat eind maart van dit jaar zal plaatsvinden, maar realiseert zich ook dat de koers nog niet gelopen is. Zij bezint zich op nadere acties.