Advies Remkes wijs de weg naar opening Lelystad Airport

19 Januari, 2020 11:27

Gisteren heeft de commissie-Remkes zijn luchtvaartadvies uitgebracht aan het Kabinet. Wij begrijpen heel goed dat ook de luchthaven een bijdrage moet leveren aan de stikstofproblematiek. En de Commissie Remkes geeft ook aan hoe dat kan. Eigenlijk op dezelfde manier waarop ook de industrie dat moet doen, door de uitstoot die ze veroorzaakt te compenseren. Dit advies neemt de laatste onduidelijkheid weg en wijst daarmee de weg naar de openstelling van Lelystad Airport voor vakantieverkeer.

Afgelopen jaren zijn telkens nieuwe voorwaarden gesteld en aan al die voorwaarden is voldaan. De MER is aangepast, zoals gevraagd, en voldoet nu 100% aan de daaraan gestelde eisen. De Verkeersverdelingsregel voor Lelystad Airport is goedgekeurd. En aan de laagvliegbezwaren van inwoners rond uit- en aanvliegroutes is vergaand tegemoetgekomen, sterker nog na openstelling wordt gemiddeld hoger gevlogen over Overijssel.

De luchthaven is er helemaal klaar voor. Het bedrijfsleven in Flevoland en omgeving rekent er net als Schiphol al jaren op dat Lelystad Airport open gaat voor vakantievluchten. Zij is cruciaal voor de economische motor die de mainportfunctie van Schiphol is. Maar ook voor de regio rondom Lelystad Airport waar dringend behoefte is aan versterking van de economische infrastructuur. De tijd dringt.

Het is nu dus zaak om de procedures af te ronden. Om uit te rekenen hoeveel extra depositie er ontstaat door het openstellen van Lelystad Airport voor vakantieverkeer en hoe deze te compenseren is: bijvoorbeeld door de maatregelen zoals door Remkes gesuggereerd, de afname van kleine luchtvaart op het veld, de innovatieve maatregelen die voor Lelystad Airport toch al voorzien waren. Behandel Lelystad Airport inderdaad gelijk als anderen en misbruik het advies van Remkes niet om de openstelling van Lelystad Airport verder te vertragen.

Het is nu tijd om te leveren. Om de afspraak, die niet alleen een afspraak is tussen coalitiepartners in Den Haag maar ook met het bedrijfsleven en inwoners, na te komen. Ga nu voortvarend met het advies van Remkes aan de slag.

Ook voorstanders hebben recht op een betrouwbare overheid die haar afspraken nakomt.

Als alle procedures zijn gelopen, moet Lelystad Airport open!