Opening Lelystad Airport met een jaar uitgesteld

1 April, 2020 15:17

De Stichting Lelystad Airport moet door! heeft met teleurstelling en begrip kennisgenomen van het feit dat de minister besloten heeft de opening van Lelystad Airport met een jaar uit te stellen. Met teleurstelling omdat opnieuw ondernemers een jaar langer moeten wachten voordat ze aan de slag kunnen en hun investeringen kunnen gaan renderen en met teleurstelling omdat de kwetsbare economie van deze regio dit uitstel eigenlijk helemaal niet kan verdragen.

Met begrip omdat ook wij zien dat in de huidige situatie van overloop vanaf Schiphol dit jaar geen sprake zal zijn. Na de vorige crisis hebben we gezien dat de luchtvaart zich vlot herstelde en fors groeide. We hebben er daarom ook alle vertrouwen in dat Lelystad Airport nodig blijft voor de luchtvaart en het daarmee samenhangende economisch herstel en de ontwikkeling in Nederland

Ondertussen roepen we het kabinet op om door te werken aan de procedures die nog moeten. Het uitstel geeft de overheid de mogelijkheid om in alle rust een oplossing te zoeken voor de stikstof problematiek bij de luchtvaart en de reeds gedane onderzoeken voor Lelystad Airport aan te vullen. Wij rekenen erop dat dit met de grootste zorgvuldigheid gebeurt. 4 x uitstel is genoeg!

Wij wensen iedereen die in de luchtvaart werkt heel veel sterkte met het doorstaan van de corona crisis. Jullie kunnen het!

Stichting Lelystad Airport moet door!